Για τη διδασκαλία των πρακτικών μαθημάτων αποσπάται στο ΤΕΦΑΑ και ένας αριθμός καθηγητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η απόσπαση αυτών των διδασκόντων γίνεται σε ετήσια βάση.

Συνέδριο ΣΕΦΑΑ

Safe you

Fix the Fixing

Εκδηλώσεις

Καμία εκδήλωση