Δηλώσεις μαθημάτων για εξετάσεις

Δηλώσεις μαθημάτων
για εξετάσεις

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Ανακοινώσεις Γραμματείας

Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις