Συμβουλές

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Α.Π.Θ.

Ομαδικά Εργαστήρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (Δεσμοί)

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ (Δεσμοί)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ 
Πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση: