Ειδικότητα της Άρσης Βαρών

Η ειδικότητα της Άρσης Βαρών θα έχει συνάντηση τις ημέρες Τετάρτη 12.00 και την Παρασκευή 12.00 στο υπόγειο του Αλεξάνδρειου Μέλαθρου στην αίθουσα της Άρσης Βαρών.