Εξετάσεις Επιλογή Αρσης Βαρών

Οι φοιτητές που χρωστάνε το μάθημα της επιλογής Αρσης Βαρών να βρίσκονται στο Παλαι-ντε-σπορ στην αίθουσα των Βαρών:

τη Δευτέρα 18 Ιουνίου και ώρα 13.00 - 14.30.