Εξεταστική Ιουνίου: ανακοίνωση εξεταστικής 4 μαθημάτων

Εξεταστική Ιουνίου: ανακοίνωση εξεταστικής 4 μαθημάτων

Οι εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα θα διεξαχθούν την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 και ώρα 16.00-17.00 στην ΤΑΞΥΠ 1:

  • Υγιεινή και Διατροφή Αθλουμένων ΠΤΥΧ
  • Διατροφή Αθλουμένων ΠΤΥΧ
  • Υγιεινή Αθλουμένων ΠΤΥΧ
  • Αρχές Σχολικής Υγιεινής