Εξετάσεις Αντισφαίριση και Επιτραπέζια Αντισφαίριση

Σχετικά με το πρόγραμμα των εξετάσεων των μαθημάτων επιλογής :
1. Εξετάσεις Επιτραπέζια Αντισφαίριση Εαρινό εξάμηνο
Πέμπτη 7-6-2018 (12.00-14.00) Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο (Θεωρία & Πράξη)
2. Εξετάσεις Αντισφαίριση Επιλογή Εάρινο εξάμηνο
Δευτέρα 11-6-2018 (12.00-14.00) Γήπεδα Θέρμης-Γυάλινο (Θεωρία & Πράξη)