ΕΠ0127Κ Μάθηση και ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων

Οι φοιτητές/τριες του Γ΄ και Δ΄ έτους σπουδών εφόσον το επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν το μάθημα Κατεύθυνσης ΕΠ0127Κ Μάθηση και ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων το οποίο θα διδάσκεται κάθε Πέμπτη 12.30μμ-14.00μμ στην αίθουσα 2 το εαρινό εξάμηνο.