Εξεταστική Ιανουαρίου: Επιλογή Αντισφαίρισης

Εξεταστική Ιανουαρίου: Επιλογή Αντισφαίρισης

Οι εξετάσεις σο Μάθημα Επιλογής Αντισφαίρισης, θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Θεωρία:  23/1/2018,  ώρα 09.00 - 10.00, χώρος: Αίθουσα 2, Γυάλινο Κτίριο Θέρμης

Πράξη: 23/1/2018,  ώρα 10.00 -12.00, χώρος: γήπεδα Τένις Θέρμης