Επιτραπέζια Αντισφαίριση (πινγκ - πονγκ)

Οι  δηλώσεις  και το μάθημα επιλογής της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης θα γίνονται:

Τρίτη ώρα 12.30μ.μ. με 14.00μ.μ.

Πέμπτη ώρα 12.30μ.μ. με 14.00μ.μ.

στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, στην αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.