ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ /ΟΜΟΓΕΝΩΝ /ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 5%

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ/ΟΜΟΓΕΝΩΝ/ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 5%

     Παρακαλούνται οι φοιτητές που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους για εγγραφή στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ. με τις κατηγορίες :

  1. Αλλοδαποί-Αλλογενείς
  2. Ομογενείς
  3. Ειδικές κατηγορίες 5%

Να προσέλθουν στη γραμματεία του Τ.Ε.Φ.Α.Α. με την ταυτότητά τους για την οριστικοποίηση της εγγραφής τους, από 16/10/2017 έως και 20/10/2017 καθημερινά 9:00π.μ.-12:00μ.μ

 
                                                                                    Από τη Γραμματεία

                                                                                            του ΤΕΦΑΑ