ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β΄ ΕΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

Τα μαθήματα της Διδακτικής της Ρυθμικής Γυμναστικής θα διεξάγωνται πλέον κανονικά βάση του αρχικού προγράμματος

Παρακαλώ πολύ να έχετε συχνή πρόσβαση στο site του τμήματος για νεότερες ανακοινώσεις

Η υπεύθυνη του μαθήματος

Αναπληρώτρια καθηγήτρια

Ε. Γιαννιτσοπούλου