Διδακτικού Κλασικού Αθλητισμού 1

Οι φοιτητές παρελθόντων ετών μπορούν να προσέρχονται στο τμήμα που τους ενδιαφέρει. Οι ώρες μαθημάτων στην πορεία του εξαμήνου θα παραμείνουν ίδιες για κάθε τμήμα όπως φαίνεται στον πίνακα.

Ο Υπεύθυνος του μαθήματος

Παπαιακώβου Γεώργιος

Συνημμένα Αρχεία: