012 ΜΟΥΣΙΚΗ ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ

Το μάθημα Μουσική Ρυθμολογία θα γίνεται κάθε Πέμπτη στις 16.30-18.00 στην ΤΑΞΥΠ 3.

Ο Υπεύθυνος του Μαθήματος

Βαβρίτσας Νικόλαος