ΕΠΟ149/Κ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΟ149/Κ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Το μάθημα θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη στις 15.00-16.30 στην ΤΑΞΥΠ 2

Ο υπεύθυνος του μαθήματος

Γαλαζούλας Χρήστος