Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τις εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας όλων των αλλοδαπών φοιτητών του Α.Π.Θ.

Συνημμένα Αρχεία: