Εξεταστική Ιουνίου: Επιλογής Πάλης και Ειδικότητας Πάλης

Οι εξετάσεις στα Μαθήματα Επιλογής Πάλης και Ειδικότητας Πάλης, θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Επιλογή  Πάλης :  23/6/2017,  ώρα 09.00 - 11.00, χώρος κλειστό Γυμναστήριο Θέρμης ΦΩΛΕΑ ΚΛΕΙΩ

Ειδικότητα Πάλης: 23/6/2017,  ώρα 11.00 -13.00, χώρος κλειστό Γυμναστήριο Θέρμης ΦΩΛΕΑ ΚΛΕΙΩ