ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ(για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018)

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ(για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018)

Πρόεδρος

Τζέτζης Γεώργιος

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος

Καθηγητές     

Γρούϊος Γεώργιος

Δογάνης Γεώργιος

Κόλλιας Ηρακλής

Κουϊδή Ευαγγελία      

Μαυρομμάτης Γεώργιος

Σιάτρας Θεοφάνης

Τσιμάρας Βασίλειος

Χατζητάκη Βασιλεία

Χριστούλας Κοσμάς

Αναπληρωτές Καθηγητές

Αλεξανδρής Κωνσταντίνος

Αλεξίου Σεραφείμ

Αναστασίου Αθανάσιος

Γαλαζούλας Χρήστος

Γιαννακός Αθανάσιος

Γιαννιτσοπούλου Ευγενία

Δούκα Στυλιανή

Καϊμακάμης Βασίλειος

Λούπος Δημήτριος

Μαυροβουνιώτης Φώτιος

Μεταξάς Θωμάς

Παπαδοπούλου Σοφία

Στεφανίδης Παναγιώτης

Χαριτωνίδης Κωνσταντίνος

Επίκουροι Καθηγητές                      

Κουτλιάνος Νικόλαος

Λυκεσάς Γεώργιος

Μάνου Βασιλική

Μπαρκούκης Βασίλειος

Παπαδόπουλος Παναγιώτης

Πρώιος Μιχαήλ

Σκούφας Δημήτριος

Σταυρόπουλος Νικόλαος

Συκαράς Ευάγγελος

Τερζίδης Ιωάννης

ΕΔΙΠ

Πετρίδου Ανατολή

ΕΕΠ

Παράσχος Ηλίας