εκπροσώπηση φοιτητών στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. πρωτ. 8594/24-11-2017 έγγραφο του Γραφείου Πρυτανείας σχετικά με την εκπροσώπηση φοιτητών στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ.

Γιολάντα Πατσιοδήμου
Τμήμα Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης Α.Π.Θ.
τηλ. 2310996774
φαξ. 2310996899
e-mail. yolanda@ad.auth.gr