ΣΙΤΙΣΗ: Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να σιτίζονται από την Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη, πρέπει απαραιτήτως να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στη διεύθυνση https://register.auth.gr/dining-info, και στη συνέχεια να παραλάβουν την κάρτα σίτισης από το γραφείο 63 της ΠΦΛ, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Προς το παρόν και μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, ισχύουν οι εγγραφές της προηγούμενης χρονιάς και οι φοιτητές θα σιτίζονται με την επίδειξη της περσινής κάρτας σίτισης, ενώ για τους πρωτοετείς φοιτητές η σίτιση θα παρέχεται με την επίδειξη της βεβαίωσης εγγραφής.

Η ηλεκτρονική εγγραφή των φοιτητών που επιθυμούν να σιτίζονται είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της ΠΦΛ.