ΝΕΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΦΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης θα έχει 3 νέα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

  1. ΠΜΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Κατεύθυνση 1η : Εκπαιδευτικά μοντέλα Φυσικής Αγωγής

Κατεύθυνση 2η : Προσαρμοσμένη / Ειδική Φυσική Αγωγή

 

  1. ΠΜΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Κατεύθυνση 1η : Μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης

Κατεύθυνση 2η : Άσκηση για πρόληψη και αποκατάσταση

 

  1. ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ