"Ρυθμική Γυμναστική Επιδείξεων"

https://youtu.be/kkt4k9MqBA4

Το πρόγραμμα του μαθήματος επιλογής: "Ρυθμική Γυμναστική Επιδείξεων"