Φοιτητικό-στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αρ. πρωτ. 89537/Ζ1/1-6-2018 που αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018,οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων που ορίζονται είναι: από Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στη γραμματεία όταν «ζητείται» από την ηλεκτρονική εφαρμογή (π.χ. πιστοποιητικό θανάτου, διαζευκτήριο) θα γίνονται δεκτά στη Γραμματεία Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη από 9.00-12.00 πμ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2993/Β’/31-8-2017, οι δικαιούχοι που ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση, οφείλουν να τακτοποιήσουν έγκαιρα τις φορολογικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2017, ώστε να μην έχουν πρόβλημα με την ταυτοποίηση των στοιχείων τους από την ΑΑΔΕ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΚΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΜΚΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ   https://academicid.minedu.gov.gr/  ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ https://academicid.minedu.gov.gr/Contact.aspx ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΛΥΘΕΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ