Αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων

Αγαπητοί/-ές φοιτητές/-τριες σας παρακαλούμε να αξιολογήσετε τα μαθήματα που παρακολουθείτε κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο, καθώς και τους αντίστοιχους διδάσκοντες, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο από τον ιστότοπο του ΤΕΦΑΑ https://qa.auth.gr/student ή εναλλακτικά τον πανεπιστημιακό σας λογαριασμό στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ, πατώντας "Είσοδο" στο qa.auth.gr.

Για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών και για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών η αξιολόγηση θα διεξαχθεί έως τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018.

Μπορείτε να αξιοποιήσετε την ευκαιρία που σας δίνεται για να συμβάλετε από την πλευρά σας στη βελτίωση των σπουδών σας. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι διασφαλίζεται πλήρως η ανωνυμία σας και η ταυτοποίηση των απαντήσεών σας δεν είναι δυνατή από κανέναν! Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΦΑΑ
Τζέτζης Γεώργιος, Καθηγητής