ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2017-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2017-2018

Οι φοιτητές που αιτήθηκαν μετεγγραφή αδελφών για το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ. και ειδοποιήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, παρακαλούνται να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Α.Π.Θ. register.auth.gr από τις 16/4/2018 έως 23/4/2018 και στη συνέχεια κατά το ίδιο διάστημα να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος, καθημερινά 9.00π.μ.-12.00μ., εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση του Υπουργείου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τους, έτσι ώστε να προχωρήσει το Τμήμα στον έλεγχό τους.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους δύο φωτογραφίες, αστυνομική ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής.

Προσοχή: Οι φοιτητές δεν θα προχωρήσουν στη διαγραφή τους από το Τμήμα προσέλευσης αν δεν ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών τους και δεν βγει καινούργια σχετική ανακοίνωση.

 Από τη Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ