Υποτροφία Συμμετοχής σε Σεμινάριο Ολυμπιακών Σπουδών για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές από την Δ.Ο.Α.

Υποτροφία Συμμετοχής σε Σεμινάριο Ολυμπιακών Σπουδών για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές από την Δ.Ο.Α.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (Δ.Ο.Α) ενημερώνει ότι πρόκειται να διεξαχθεί στην Αρχαία Ολυμπία από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2018 το 25ο Διεθνές Σεμινάριο Ολυμπιακών Σπουδών για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές. Το Μεταπτυχιακό Σεμινάριο είναι ένας κύκλος σπουδών με τρείς βασικούς άξονες: α) το Ολυμπιακό Κίνημα, β) οι Ολυμπιακοί Αγώνες και γ) Ολυμπισμός. Το ειδικό θέμα του 25ου Διεθνούς Μεταπτυχιακού Σεμιναρίου είναι: «Ο Ολυμπιακός αθλητής ως πρότυπο». Θα συμμετέχουν μόνο 35 φοιτητές από όλο τον κόσμο. Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετέχουν θα πρέπει να το δηλώσουν έως τις 13 Απριλίου 2018. Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την ΔΟΑ, τα έξοδα μετακίνησης θα πρέπει να καλυφθούν από τους ίδιους. Οι εργασίες του Σεμιναρίου θα διεξαχθούν αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα. Οι εργασίες των φοιτητών θα δημοσιευθούν στα Πρακτικά του Σεμιναρίου που κα εκδοθούν από τη Δ.Ο.Α.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι έως 45 ετών. Απαιτείται η αποστολή στα Αγγλικά πλήρους βιογραφικού σημειώματος, αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, το θέμα της εργασίας, κατάλογο με τίτλους ενδεχόμενων δημοσιεύσεων, μια δισέλιδη περίληψη της εργασίας του, μια συστατική επιστολή από τον/τον υπεύθυνο/η καθηγητή/τριά του, πτυχίο εκμάθησης αγγλικής γλώσσας που να πιστοποιεί το επίπεδο των αγγλικών του καθώς επίσης και δύο φωτογραφίες. Η απόφαση της Δ.Ο.Α. θα ανακοινωθεί στις αρχές Μαΐου 2018.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Αν. Καθηγητή του ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ κ. Β. Καΐμακάμη, τηλ. 2310992475, E-mail: kaimak@phed.auth.gr, ή με τη Γραμματεία της ΔΟΑ: Τηλ.: 2106878728, Φαξ: 2106878840, email: g.tsiotra@ioa.org.gr