Δενδροφύτευση του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης στην Πανεπιστημιούπολη της Θέρμης

Την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018, στις 10 πμ, θα πραγματοποιηθεί δενδροφύτευση στην Πανεπιστημιούπολη της Θέρμης.
Mε πρωτοβουλία της Επιτροπής Ενεργειών Κοινωνικής Ευθύνης του Τμήματός μας και με την συνεισφορά της Διεύθυνσης Αναδασώσεων του Δήμου Θέρμης, έχουν παραχωρηθεί 200 δένδρα (100 κυπαρίσσια, 30 πλατάνια και 70 σπάρτα) για φύτευση. Καλείται το προσωπικό και οι φοιτητές/-ήτριες του Τμήματος να "υιοθετήσουν" από ένα δένδρο φυτεύοντάς το σε επιλεγμένα σημεία του campus.
Σημείο συνάντησης η κύρια είσοδος του γυάλινου κτηρίου.