ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ανακοινώνεται η λίστα με την αντιστοίχιση των φοιτητών στους φορείς υποδοχής, όπου φαίνονται και τα στοιχεία των Φορέων ώστε να επικοινωνήσουν αν θέλουν οι φοιτητές για ωράρια κτλ.

-- 
Associate Prof. Christos Galazoulas, Department of Physical Education and Sport Science, Aristotle University of Thessaloniki, GR-54124 Thessaloniki, Tel: +30 2310 992481, Fax: +30 2310 995282, Email: galaz@phed.auth.gr