Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης

Καλούνται όλοι οι φοιτητές της Πρακτικής Άσκησης την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου και ώρα 12.00 στο Αμφιθέατρο του Γυάλινου Κτιρίου στη Θέρμη, για την τοποθέτησή τους στους φορείς υποδοχής που θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση.

Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Γαλαζούλας Χρήστος

Αναπληρωτής Καθηγητής