Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-18

Οι δηλώσεις των  μαθημάτων Κορμού, Επιλογής και Κατεύθυνσης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 θα γίνονται ηλεκτρονικά στο site sis.auth.gr από 9 έως 28 Φεβρουαρίου 2018.

Οι φοιτητές/τριες  του Α΄ έτους δηλώνουν τα μαθήματα κορμού του Β΄ εξαμήνου.

Οι φοιτητές/τριες  του Β΄ έτους δηλώνουν τα μαθήματα κορμού του Δ΄ εξαμήνου και εφόσον οφείλουν μαθήματα κορμού του Β΄ εξαμήνου και ακόμη 1 μάθημα Εφαρμογής Ελεύθερης Επιλογής και 1 μάθημα Θεωρητικό Ελεύθερης Επιλογής.

Οι φοιτητές/τριες  του Γ΄ έτους δηλώνουν τα μαθήματα κορμού και Κατεύθυνσης του ΣΤ΄ εξαμήνου, μαθήματα κορμού του Β΄ και Δ΄ εξαμήνου εφόσον οφείλουν και μαθήματα Επιλογής του Δ΄ εξαμήνου επίσης εφόσον οφείλουν.

 

Οι  φοιτητές/τριες  του Δ΄ έτους δηλώνουν τα μαθήματα κορμού Η΄ εξαμήνου και εφόσον οφείλουν μαθήματα κορμού του Β΄, Δ΄  και ΣΤ΄ εξαμήνου, μαθήματα  Κατεύθυνσης του ΣΤ΄ εξαμήνου και εφόσον οφείλουν μαθήματα Επιλογής Δ΄ εξαμήνου. Δηλώσεις Ειδικοτήτων δε γίνονται και πηγαίνετε κατευθείαν στα μαθήματα.

 

Οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες δηλώνουν όλα τα οφειλόμενα μαθήματα.

 

  Από τη Γραμματεία