ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18)

Σας γνωρίζουμε ότι από τη Δευτέρα 12 έως και την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018, θα πραγματοποιηθούν οι δηλώσεις μαθημάτων των υποψηφίων διδακτόρων για το Εαρινό Εξάμηνο, μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα τους, ηλεκτρονικά στο e-mail:info@pess.auth.gr

Παρακαλούμε το παραπάνω e-mail  να σταλεί από το πανεπιστημιακό σας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Στο e-mail να αναγράφονται:

Ονοματεπώνυμο του υποψήφιου Διδάκτορα και τα δύο (2) μαθήματα του ΔΠΜΣ, σχετικά με το αντικείμενο της υπό εκπόνηση  διδακτορικής διατριβής, τα οποία θέλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν.

Εξαιρούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες  που το βασικό τους πτυχίο και το ΔΠΜΣ δεν είναι στην Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, οι οποίοι πρέπει να δηλώσουν τέσσερα (4) μαθήματα του προπτυχιακού ή του ΠΜΣ  σχετικά με το αντικείμενο της υπό εκπόνηση  διδακτορικής διατριβής.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ