Μαθήματα στο πλαίσιο της Έδρας Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Προσφέρονται μαθήματα στο πλαίσιο της Έδρας Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Τμημάτων του ΑΠΘ, βάσει του συνημμένου εγγράφου του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Σοφία Τσώχου
Προϊσταμένη του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τηλ: 2310995241
Φαξ: 2310995237
E-Mail: info@del.auth.gr