Φοιτητές/τριες που πήραν την Υποτροφία ΙΚΥ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΏΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ"

Όσοι φοιτητές/τριες πήραν  Υποτροφία ΙΚΥ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΏΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ",να καταθέσουν άμεσα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΑΠΘ  (στη Πρυτανεία και όχι στο Τμήμα) Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599 παραίτησης του στεγαστικού επιδόματος.