ΤΕΛΙΚΗ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΦΑΑ 2018

Ανακοινώνεται η τελική κατάσταση επιλεχθέντων και επιλαχόντων της Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ, μετά από την αξιολόγηση των ενστάσεων.

Υπενθυμίζεται η συνάντηση της Πρακτικής Άσκησης την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12.00 στο αμφιθέατρο του γυάλινου κτηρίου στη Θέρμη. Καλούνται όλοι οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί να πραγματοποιήσουν ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, καθώς και οι επιλαχόντες για ενημέρωση από τον επιστημονικό υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης και το γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΑΠΘ.

Η παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος

Γαλαζούλας Χρήστος

Αναπληρωτής καθηγητής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ