ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ονόματα επιλεχθέντων φοιτητών)

Την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12.00 στο αμφιθέατρο του γυάλινου κτηρίου στη Θέρμη καλούνται όλοι οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί να πραγματοποιήσουν ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, καθώς και οι επιλαχόντες για ενημέρωση από τον επιστημονικό υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης και το γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΑΠΘ. Η παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος

Γαλαζούλας Χρήστος

Αναπληρωτής καθηγητής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Στο συννημένο αρχείο περιέχονται τα ονόματα των φοιτητών που επιλέχθηκαν να πραγματοποιήσουν ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ την περίοδο 1 Μαρτίου έως 31 Μαΐου 2018. Η κατάταξη των φοιτητών έγινε με βάση την παρακάτω απόφαση του Τμήματος για την Πρακτική Άσκηση.

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης, αποφάσισε στην υπ. αριθμ. 515/11-2-2016 Γεν. Συνέλευση  Ειδικής Σύνθεσης αποφάσισε η κατανομή του αριθμού των θέσεων πρακτικής που λαμβάνει το ΤΕΦΑΑ κάθε έτος να γίνεται ως εξής: Όλες οι ειδικότητες λαμβάνουν μία (1) θέση ανά πέντε (5) φοιτητές που έχουν και η κατάταξη τους γίνεται με κριτήριο τον μέσο όρο βαθμολογίας των φοιτητών επί του αριθμού των πιστωτικών μονάδων που έχουν. Οι υπόλοιπες θέσεις κατανέμονται ανεξάρτητα από την ειδικότητα με κριτήριο τον μέσο όρο βαθμολογίας των φοιτητών επί του αριθμού των πιστωτικών μονάδων.

Δικαίωμα ένστασης έχουν οι φοιτητές σε αποκλειστική προθεσμία μέχρι την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 και μπορεί να υποβληθεί στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΑΠΘ.

 

Η επιτροπή αξιολόγησης

 

Χρήστος Γαλαζούλας                                           Στέλλα Δούκα                                        Σοφία Παπαδοπούλου

Αναπληρωτής καθηγητής                                   Αναπληρώτρια καθηγήτρια               Αναπληρώτρια καθηγήτρια

Επιστημονικός υπεύθυνος ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ