ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2017-2018

Όσοι φοιτητές του 4ου έτους ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ που θα πραγματοποιηθεί από 1 Μαρτίου έως 31 Μαϊου 2018, καλούνται να κάνουν προεγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2017:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK4hobqVSWmVtvQNt077DDXh3vGN0n4TnB9JF8CpEp6DWBuA/viewform

Ο επιστημονικός υπεύθυνος
Γαλαζούλας Χρήστος Αναπλ. καθηγητής

--
Associate Prof. Christos Galazoulas, Department of Physical Education and Sport Science, Aristotle University of Thessaloniki, GR-54124 Thessaloniki, Tel: +30 2310 992481, Fax: +30 2310 995282, Email: galaz@phed.auth.gr