Πρακτική Άσκηση 2017-2018

Οι τεταρτοετείς φοιτητές, του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση, να βρίσκονται την Τρίτη 14 Νοεμβρίου, στις 12.00 πμ στο Αμφιθέατρο του γυάλινου κτιρίου στη Θέρμη, για ενημέρωση από τον Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης κ. Γαλαζούλα Χρήστο.