Επειγον: Α/τεις φοιτητές/τριες από την Κύπρο

Παρακαλούνται άμεσα οι παρακάτω Α/τεις φοιτητές/τριες από την Κύπρο να προσκομίσουν εντός 5 ημερών τα παρακάτω δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στο Τμήμα.
1.Σάββα Στέφανος             να προσκομίσει  το μπλε πιστοποιητικό Στρατολογίας
2.Χατζηαθανασίου Ανδρέας     να προσκομίσει  το μπλε πιστοποιητικό Στρατολογίας
3.Κουλούμας Πάνος            να προσκομίσει  το μπλε πιστοποιητικό Στρατολογίας
4.Κωνσταντίνου Βασιλεία      να προσκομίσει  την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής που έκανε στο ΑΠΘ
5.Δημοσθένους Ναταλή         να προσκομίσει  το Πιστοποιητικό πλήρους φοίτησης για το σχολικό έτος 2015-16
6.Αναστασίου Ηλιάνα          να προσκομίσει  την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής που έκανε στο ΑΠΘ
7.Παναρέτου Μιχάλης          να προσκομίσει  την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής που έκανε στο ΑΠΘ