Δηλώσεις των μαθημάτων: 6-31 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι δηλώσεις των  μαθημάτων Κορμού, Επιλογής και Κατεύθυνσης για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 θα γίνονται ηλεκτρονικά στο site sis.auth.gr από 6 Οκτωβρίου 2017 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2017.

  • Οι φοιτητές/τριες  του Α΄ έτους δηλώνουν τα μαθήματα κορμού του Α΄ εξαμήνου,
  • οι φοιτητές/τριες  του Β΄ έτους δηλώνουν τα μαθήματα κορμού του Γ΄ εξαμήνου και εφόσον οφείλουν μαθήματα κορμού του Α΄ εξαμήνου,
  • οι φοιτητές/τριες  του Γ΄ έτους δηλώνουν τα μαθήματα κορμού και Κατεύθυνσης του Ε΄ εξαμήνου και εφόσον οφείλουν μαθήματα κορμού του Α΄ και Γ΄ εξαμήνου
  • και οι  φοιτητές/τριες  του Δ΄ έτους δηλώνουν τα μαθήματα κορμού Ζ΄ εξαμήνου και εφόσον οφείλουν μαθήματα κορμού του Α΄, Γ΄  και μαθήματα Κορμού και Κατεύθυνσης του Ε΄ εξαμήνου. Δηλώσεις Ειδικοτήτων δε γίνονται και πηγαίνετε κατευθείαν στα μαθήματα.
  • οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες δηλώνουν όλα τα οφειλόμενα μαθήματα.

 

  Από τη Γραμματεία