ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Συνημμένα θα βρείτε το ηλεκτρονικό αρχείο με την εγκύκλιο αριθμ 164061/Ζ1/2-10-2017 που αφορά στις μετεγγραφές φοιτητών των Α.Ε.Ι. και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και που ορίζει μεταξύ άλλων τις ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης των αιτούντων για μετεγγραφή φοιτητών/τριών (Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 έως και Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017).

ΠΡΟΣΟΧΗ Για τις μετεγγραφές φοιτητών/τριών κρατουμένων σε καταστήματα κράτησης και μετεγγραφές κατ’εξαίρεση (επισυνάπτεται η αίτηση), η εγκύκλιος προβλέπει διαφορετική διαδικασία (έντυπη υποβολή αίτησης σε διοικητική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και διαφορετικές ημερομηνίες υποβολής των σχετικών αιτήσεων) (Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 έως και Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017).

Με εκτίμηση,

______________________________

Κρίστι Πεϊδου

Τηλ. 2310 991372

Τμήμα Σπουδών

 

Christie Peidou

Tel. +30 2310 991372

Department of Studies