ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε πρόσφατα το Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου. Το Εργαστήριο προκηρύσσει διαγωνισμό ανάμεσα στο προσωπικό, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του ΤΕΦΑΑ και του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών για τη φιλοτέχνηση λογοτύπου του Εργαστηρίου με τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Θα πρέπει να είναι ένα γραμμικό σχέδιο που να αποτυπώνει τη φυσιογνωμία και την ενασχόληση του Εργαστηρίου με την αθλητική προπόνηση, την εργοφυσιολογία, την εργομετρία και τη βιοχημεία.
  • Μπορεί να είναι μονόχρωμο ή έγχρωμο.
  • Θα πρέπει να φέρει τον τίτλο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ είτε οριζόντια είτε περιμετρικά.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/-ες να υποβάλουν τις προτάσεις τους ατομικά ή ομαδικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση humanperformancelab@phed.auth.gr μέχρι και τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017. Κάθε άτομο ή ομάδα μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μία προτάσεις. Οι προτάσεις θα κριθούν ανώνυμα από επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου, τον Πρόεδρο του ΤΕΦΑΑ και τον Πρόεδρο του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Ο νικητής ή η νικήτρια θα λάβει τιμητική πλακέτα, ενώ το όνομά του/της θα μνημονεύεται στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου. Δυστυχώς, το Εργαστήριο δεν διαθέτει πόρους για χρηματική αμοιβή.

Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να επικοινωνούν με το Εργαστήριο στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο τηλέφωνο 2310992232. Είστε ευπρόσδεκτοι/-ες να επισκεφθείτε το Εργαστήριο μετά από προσυνεννόηση για να πάρετε ιδέες για τον λογότυπο.

Με εκτίμηση,

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

Καθηγητής Βασίλης Μούγιος