ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ. εκδίδει πιστοποιητικό καλής επίδοσης, για όσους φοιτητές δικαιούνται και επιθυμούν το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, από τις 4 Ιουλίου έως και τις 28 Ιουλίου 2017, καθημερινά από τη Γραμματεία του Τμήματος 9:00π.μ. - 12:00μ.

Δεν έχει οριστεί ημερομηνία κατάθεσης των υπόλοιπων δικαιολογητικών για το στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 από το Υπουργείο Παιδείας.

Κάθε νέα ανακοίνωση σχετικά με την κατάθεση των δικαιολογητικών για το στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θα αναρτάται στο site του Τμήματος.