ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ

Όσοι έχουν επιλεγεί από το Ι.Κ.Υ για τις παραπάνω υποτροφίες (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ) να προσέλθουν στη Γραμματεία μέχρι 8 Ιουνίου 2017 από 09.00πμ έως 12μ. να καταθέσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που επικαλέστηκαν στο Ι.Κ.Υ