Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του Φοιτητικού Αναγνωστηρίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, με απόφαση των Πρυτανικών αρχών,

το Φοιτητικό Αναγνωστήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης από τη Δευτέρα 29-5-2017

θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.