Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Όνομα Ιδιότητα E-mail
ΑΡΔΑΜΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ nardamer@phed.auth.gr
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ art@phed.auth.gr
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ keleni@phed.auth.gr