Διοίκηση

Κοσμήτορας της Σχολής είναι ο Καθηγητής κ. Σπυρίδων Κέλλης

Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Καθηγητής κ. Κοσμάς Χριστούλας

Αντιπρόεδρος του Τμήματος είναι ο Καθηγητής κ. Γεώργιος Τζέτζης

Γραμματέας του Τμήματος είναι ο κ. Μπακιρτζόγλου Παντελεήμων