Επικοινωνία με το Τμήμα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Νέες εγκαταστάσεις Θέρμης

57001 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

FAX
FAX: 2310 995282

E-mail Γραμματείας

info@phed.auth.gr

Μεταπτυχιακό

Τηλ. Γραμματείας μεταπτυχιακού: 2310 992242
E-mail Γραμματείας μεταπτυχιακού: grad@phed.auth.gr

Κοσμητεία

Τηλ. Γραμματείας Κοσμητείας: 2310991871, 2310991872

E-mail Γραμματείας Κοσμητείας: info@pess.auth.gr

FAX: 2310 991873

 

Υπεύθυνος ιστοσελίδας: Μπαρκούκης Βασίλειος bark@phed.auth.gr