Επικοινωνία με το Τμήμα

Διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νέες εγκαταστάσεις Θέρμης
57001 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Email φοιτητικών θεμάτων: ask@phed.auth.gr
Email διοικητικών θεμάτων: info@phed.auth.gr
FAX: 2310 995282
 
Μεταπτυχιακό
Τηλ. Γραμματείας μεταπτυχιακού: 2310 992242
E-mail Γραμματείας μεταπτυχιακού: grad@phed.auth.gr
 
Κοσμητεία
Τηλ. Γραμματείας Κοσμητείας: 2310991871, 2310991872
E-mail Γραμματείας Κοσμητείας: info@pess.auth.gr
FAX: 2310 991873
 
Υπεύθυνος ιστοσελίδας: Μπαρκούκης Βασίλειος bark@phed.auth.gr