“Νon linear analysis techniques of biological time series”

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πενθήμερο σεμινάριο με θέμα “Νon linear analysis techniques of biological time series” , στη Σχολή μας στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ με σκοπό της προώθηση της έρευνας και της διδασκαλίας στην πολυπλοκότητα της ανθρώπινης κίνησης. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον οργανισμό Greek Diaspora Fellowhip Program και κεντρικός εισηγητής ήταν ο κ. Στεργίου, Καθηγητής Εμβιομηχανικής στο Centre of Human Movement Variabiltiy του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα στην Όμαχα των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, καθηγητές, επιστημονικοί συνεργάτες και φοιτητές των δύο τμήματων είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στην μελέτη της ανθρώπινης κίνησης και να συζητήσουν με τον κ. Στεργίου τους προβληματισμούς τους σε ότι αφορά τον σημαντικό ρόλο της μεταβλητότητας στην βιολογική απόδοση του ανθρώπινου οργανισμού.

Εκ μέρους της σχολής, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή κ. Στεργίου, το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τον οργανισμό Fullbright για την μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία. 

 

 

Ημερομηνία: 
Πέμ, 11/30/2017