Στεγαστικό Επίδομα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο ΦΕΚ 2993 (31.8.2017).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2016-2017

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΚΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΜΚΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ   https://academicid.minedu.gov.gr/  ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ https://academicid.minedu.gov.gr/Contact.aspx ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΛΥΘΕΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στη γραμματεία για το στεγαστικό επίδομα 2016-2017 όταν «ζητείται» από την ηλεκτρονική εφαρμογή (π.χ. πιστοποιητικό θανάτου, διαζευκτήριο) θα γίνονται δεκτά στη Γραμματεία από 9.00-12.00πμ έως τις 10/11/2017.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, η οποία έληγε την 20η Οκτωβρίου 2017, παρατείνεται έως και την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017.  

Δεν προβλέπεται να δοθεί άλλη παράταση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα για Κύπριους

Σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά των Κυπρίων για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος (εισοδήματα: φορολογικές βεβαίωσεις γονέων, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας δικαιούχου, περιουσιακά στοιχεία: πιστοποιητικό  ακίνητης ιδιοκτησίας από το Παγκύπριο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (δικαιούχος φοιτητής και γονείς) και όχι βεβαίωση από τον κοινοτάρχη για τα τ.μ., μαζί με την υπεύθυνη δήλωση που θα είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, θα κατατίθενται σε πρωτότυπη μορφή, με apostille ή θεώρηση από τη διπλωματική αρχή της Κύπρου (παρακάτω σε pdf)

                Τα δικαιολογητικά των Ελλήνων υπηκόων θα πρέπει να είναι καθαρά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων.