Στεγαστικό Επίδομα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο ΦΕΚ 2993 (31.8.2017).

Εγκύκλιος 155925/Ζ1/19-9-2017 η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ορίζει μεταξύ άλλων τις ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών/τριών : Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2016-2017

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΚΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΜΚΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ   https://academicid.minedu.gov.gr/  ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ https://academicid.minedu.gov.gr/Contact.aspx ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΛΥΘΕΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στη γραμματεία για το στεγαστικό επίδομα 2016-2017 όταν «ζητείται» από την ηλεκτρονική εφαρμογή (π.χ. πιστοποιητικό θανάτου, διαζευκτήριο) θα γίνονται δεκτά στη Γραμματεία από 9.00-12.00πμ έως τις 10/11/2017.